Ako pripraviť tlačové pdf

Ofsetová tlač kladie zvýšené požiadavky na prípravu tlačových grafických podkladov. Na dosiahnutie vysokej kvality výstupných materiálov pri ofsetovej tlači je preto dôležité dodať kvalitne spracované PDF. Ako na to?

1

fotografie musia mať minimálne rozlíšenie 250 dpi

2

texty je potrebné dodať v krivkách

3

čistý formát vyznačený orezovými značkami

4

presah (spadávka) minimálne 3mm

5

stránka musí byť umiestnená na stred tlačovej plochy (vycentrovaná)

6

farebnosť zadaná v priestore CMYK, Pantone

7

výstupný formát pdf

8

rozmer grafiky v pdf v mierke 1:1