Ofsetová tlač

Ofsetová tlač je najpoužívanejšou tlačovou technikou na svete. Vyznačuje sa vysokou kvalitou výstupov a má veľmi široké, takmer univerzálne využitie naprieč širokým spektrom tlačovín od vizitiek po knihy.

Ako naznačuje preklad z anglického slova set-off (otlačenie, obťah), jedná sa o tzv. nepriamu tlačovú techniku, kedy sa výsledný obraz z tlačovej formy (ofsetová platňa) prenesie najskôr na gumený valec a až potom na potláčaný materiál. Princíp nepriamej ofsetovej tlače tiež spočíva v odpudivosti vody a farby. Tlačová forma je plochá „platňa“, ktorá sa skladá z potlačených a nepotlačených miest v jednej rovine. Miesta nepotlačené (hydrofilné) absorbujú vodu a miesta potlačené sú naopak mastné (hydrofóbne) a absorbujú farbu.

Plnofarebný obraz tvorí mix 4 základných farieb: C-cyan, M-magenta, Y-yellow a black-K (CMYK). Pre každú z týchto farieb sa musí vždy zhotoviť samostatná tlačová platňa. Pri tlači sa obtláčajú postupne cez seba, aby sa vo finále opäť spojili do výslednej podoby.

Ofsetová tlač na rozdiel od digitálnej tlače umožňuje aj tlač tzv. priamych farieb (PANTONE). Každá z týchto farieb má presné číselné označenie a presný pomer miešania odtieňov, čo je dôležité v prípade, že potrebujete dodržať vždy rovnakú farebnosť grafických prvkov (logo). To oceníte napríklad pri tlači materiálov s presne definovanými korporátnymi farbami.

KBA Performa 74

Našou špecializáciou je plnofarebná hárková ofsetová tlač. Disponujeme technológiou nemeckého výrobcu KBA , ktorý je po mnoho desaťročí polygrafickou špičkou. Tlačíme na paťfarebnom stroji KBA PERFORMA 74 do formátu B2. Jeho prezentovaná rýchlosť dosahuje viac ako 13.000 hárkov B2 za hodinu.


Zameranie

Vzhľadom na daný formát a svoju rýchlosť je tento stroj predurčený strednonákladovú a vysokonákladovú plnofarebnú tlač, špecialne na tlač obalového materiálu , krabíc pre potravinársky , pharmaceutický priemysel. Ideálne výstupy poskytuje veľkým, malým a stredným firmám, pretože v uvedených nákladoch dokáže poskytnúť vynikajúci pomer medzi kvalitou a cenou. Vzhľadom na viditeľné kvalitatívne rozdiely je naša technológia obľúbeným partnerom grafických štúdií a reklamných agentúr. Malé náklady tlačovín Vám radi vytlačíme na digitalnom stroji KONICA už od 1 ks.

Rozdiel

Od technologicky podobných zariadení sa KBA odlišuje žiarivou farebnosťou a sýtou plnou plochou vytlačených hárkov. Rozdiely sú viditeľné na citlivých miestach tlače, teda v detailoch a veľkých plochách, ale napr. i v krytí čiernej farby ktorá často odhalí slabé miesta nielen technológie, ale i tlačiara.